ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

“Καθημερινά βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε παιδί για να το βοηθήσουμε να βελτιώσει τη δική του καθημερινότητα.”

Ένα παιδί χρειάζεται Εργοθεραπεία
όταν παρουσιάζει δυσκολίες σε έναν από τους παρακάτω τομείς:


  • ∆ραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (ένδυση, σίτιση, τουαλέτα κλπ.)
  • Εκπαίδευση/ Σχολείο (ανταπόκριση στις σχολικές απαιτήσεις – προγραφή,
    αναμονή κλπ.)
  • Παιχνίδι (δυνατότητα να παίξει όπως τα παιδιά της ηλικίας του)
  • Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου (συμμετοχή και ανταπόκριση
    σε εξωσχολικές δραστηριότητες, χόμπι, εκδρομές κλπ.)
  • Κοινωνική συμμετοχή (λειτουργική αλληλεπίδραση με παιδιά κι ενήλικες)
  • Ύπνος/ Ανάπαυση (π.χ. ομαλός ρυθμός ύπνου)